Генераторите с постоянни магнити имат малки размери и висока мощност в сравнение с конвенционалните генератори на електрически ток. Постигат висока мощност при ниски обороти, което ги прави подходящи за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

Предимство на генераторите с постоянни магнити е възможността да отдават висока мощност при ниска скорост на въздушния и водния поток. Високата ефективност на PMG технология допринася за ниската цена на произведената електроенергията

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Диапазон на мощност на генераторите е от 5 кВт до 5 MW .Използват се постоянни магнити от неодим-феритно-борна сплав с работна температура 180℃. Скорост от 10 до 1000 оборота в минута.

Тези характеристики ги правят много подходящ за вятърни и водна турбини. Високата ефективност позволява производството на електроенергия с по ниска цена в сравнение с конвенционалните АС генератори.

Генераторите се произвеждат във вариант вертикално осеви или хоризонтално осеви.

Задвижването е директно или чрез планетарна предавка.

НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА РЕАЛИЗИРАТЕ ВАШИЯТ ПРОЕКТ

Свържете се с нас
EU
Считано от 09.02.2016 г. "ХИДРОСИСТ" ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1009-C01
Цялата информация можете да изтеглите от тук