ЗА НАС

Ние сме пионери в производството на генератори с постоянни магнити използвани за добив на енергия от възобновяеми източници. Нашият основен фокус е вятърна и водна енергия, гео-термални източници, както някои индустриални приложения като ко-генерации, бутални двигатели и горивни турбини задвижвани от природен газ или биоетанол.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Това което ни прави различни е, че ние гарантираме отлични резултати чрез истинско сътрудничество за развитие на Вашия проект.Създаваме гъвкави партньорства, които Ви помагат да сте конкурентноспособни в един динамичен пазар. Иновативните ни продукти спомагат за намаляване цента на електрическия ток. Нашата крайна цел е да се намалят разходите за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

ЕДИН ЛЕСЕН НАЧИН ДА НАМАЛИТЕ РАЗХОДИТЕ НА ВАШИЯТ БИЗНЕС

Доставяме готови системи за производство на електрически ток от вятър и водни потоци.Окомплектовани генератори с водни или вятърни турбини с мощност от 5 до 2000 кВт 50Hz.

Генератори куплирани с бутални двигатели или газови турбини работещи с природен газ.

Можете да започнете производство на електрически ток още днес.

Ние ще Ви помогнем да реализирате Вашата идея.